تاریخچه  

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر در تاریخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۲ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و تحت شماره۲۳۴۸۲۳ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است .مرکز اصلی شرکت در تهران قرار دارد و با توجه به اینکه بیش از ۹۹ درصد سهام آن به شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) تعلق دارد، شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر از جمله شرکت های تابعه شرکت مزبور است .فعالیت اصلی شرکت، مشارکت در شرکت های تولید محصولات شوینده، پاک کننده و بهداشتی است و موضوع شرکت های فرعی آن تولید محصولات شوینده پاک کننده، بهداشتی و آرایشی می باشد.

 

 

چشمانداز

 مصمميم شركتی باشيم همگام با الگوی جهانی كه جايگاه ويژه محصولات آن در ذهن افراد خانواده يادآور سلامتی، شادابی، زيبايی و آسانی شده و همواره انتخاب اول آنان باشد.

 

 

ماموریت

مأموريت ما هدايت راهبردی شركتهای گروه درجهت توليد و عرضه محصولات شوينده و بهداشتی با نام های تجاری برتر و شاخص بازار، با هدف خلق ارزش و تامين حقوق جامعه و ذینفعان است. و دارای موقعیت شاخص و برتر در بازارهای هدف باشند محقق خواهد شد.

  

 

ارزشها

  • تكريم نيروي انساني كارامد و نتيجه گرا
  • نيروی انسانی كار امد، مسئول، منضبط، قائل به ترجيح منافع سازمانی به منافع فردی و اصول اخلاق حرفه ای (امانت داری، حسن نيت، حسن خلق، صداقت ،دقت،سرعت، حفظ اسرار، وفادار داری)
  • مشتری مداری
  • كار گروهی، كارگروهی هم اهنگ و نتيجه گرا در فضای باز و تعاملی با رعايت توازن اختيارات و مسوليت ها
  • رعايت حقوق كليه ذينفعان وايفای مسئوليت های اجتماعی. تعهد به رعايت حقوق سهامداران و ساير ذی نفعان، شاخص های زيست محيطی و ساير مسوليت های اجتماعی
  • خلاقيت، نوآوری و تعالی مستمر، سازمان يادگيرنده، خلاق، نوآور، دانش محور، تغيير پذير و اينده نگر با تمركز بر افزايش قابليت های فردی و توسعه سازمانی
  • حفظ اعتبار و شهرت مجموعه ونام های تجاری آن
  • رعايت جنبه های اقتصادی و كيفی انجام وظايف، در تمامی سطوح

 

 

سرمایه

سرمایه اولیه شرکت مبلغ ١٠٠ میلیون ریال منقسم به یکصد هزار سهم عادی با نام ١٠٠٠ ریالی تمام پرداخت شده بود، که طی سه مرحله با تصویب مجمع عمومی فوق العاده به تاریخهای ۱۳۸۳/۱۲/۲۷، ۱۳۸۵/۰۲/۰۷ و ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ از محل مطالبات حال شده سهامداران تا مبلغ ۷۲۰۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته که مراتب آخرین افزایش سرمایه در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۹ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است، به این ترتیب سرمایه شرکت در تاریخ ترازنامه مبلغ ۷۲۰۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۷۲۰ میلیون سهم عادی با نام هزار ریالی تمام پرداخت شده می‌باشد. اطلاعات مربوط به سهامداران به شرح ذیل است: