نوع محصول

فوم حفاری نوع C

نام برند

-

موضع اثر


فوم حفاری نوع C بعنوان روان كننده در صنعت حفاری مورد استفاده قرار می‌گیرد و با داشتن فرمولاسیون خاص خود، حفاری را تسهیل می‌كند.
 

ویژگی‌ها و فوائد


 فوم حفاری نوع C محتوی سورفكتانت آنیونیك (سدیم آلكیل بنزن سولفونات) می‌باشد كه نقش پاك كنندگی دارد.
 سدیم تری پلی فسفات موجود در فوم حفاری، ضمن افزایش پاك كنندگی، سختی گیر می‌باشد. 
 سدیم كلرید موجود در این مایع، برای ایجاد ویسكوزیته مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 برای جلوگیری از ایجاد آلودگیهای میكروبی، مقدار مناسبی فرمالین در ساخت این محصول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 فوم حفاری نوع C با كاهش فشار هیدرواستاتیك و كاهش مصرف آب، ضمن جدا كردن قطعات از سوراخ ایجاد شده سرعت نفوذ را افزایش می‌دهد.
 

مواد تشكیل دهنده

الكیل بنزن سولفونیك اسید، سدیم هیدروكسید، سدیم تری پلی فسفات، اوره، فرمالین و سدیم كلرید

خصوصیات


 (محلول 1%): 5/8-pH 7 
ویسكوزیته (oC 25): حداقل cps 700
نقطة كدورت: كمتر از oC 4
 

نحوة تولید

مخلوط كردن مواد