نوع محصول

پاکساپون

نام برند

-

موضع اثر


پاکساپون یا سدیم لوریل اتر سولفات یكی از اجزای سازنده در مایعات شوینده می‌باشد كه بعنوان سورفكتانت آنیونیك در فرمولاسیون مایعات ظرفشوئی و شامپو مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 

ویژگی‌ها و فوائد


پاکساپون بعنوان یك سورفكتانت ملایم در ساخت مایعات ظرفشوئی و انواع شامپو مصرف می‌شود. كه ضمن افزایش پاك كنندگی از ایجاد حساسیت جلوگیری می‌كند.
 

مواد تشكیل دهنده

الكل چرب اتوكسیله (2 مول اتوكسیله)، سدیم هیدروكسید، سیتریك اسید، گوگرد و اكسیژن هوا.

خصوصیات


شكل ظاهری: مایع ویسكوز شفاف و بدون رنگ یا با رنگ زرد كهربایی
درصد خلوص: 70
درصد الكل‌های چرب سولفاته نشده: حداكثر 2
pH(محلول 5%): 9-7
درصد سدیم كلرید: حداكثر 5/0
درصد سدیم سولفات: حداكثر 5/1
مقدار آهن: حداكثر ppm 20
مقدار فلزات سنگین (برحسب Pb): حداكثر ppm 20
 

نحوة تولید


این سورفكتانت در اثر سولفوناسیون فتی الكل دو مول اتوكسیله و سپس خنثی سازی سریع اسد مربوطه توسط سدیم هیدروكسید ایجاد می‌گردد.