نوع محصول

سوپكس

نام برند

-

موضع اثر

بعنوان ماده روان كننده در صنايع لاستيك سازي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

ویژگی‌ها و فوائد

 

مواد تشكیل دهنده

ااسيد چرب يك تقطيره سويا، روغن پالم كرنل و پتاسيم هيدروكسيد.

خصوصیات


درصد اسيد چرب آزاد: حداكثر 5/0
درصد قليايي آزاد: 05/0
درصد آب: 34-30
 

نحوة تولید

سوپكس يا صابون نرم كه محصول اختلاط اسيد چرب سويا و پتاسيم هيدروكسيد مي باشد.