نوع محصول

اسید چرب خام سویا حاصل از خلط

نام برند

-

موضع اثر


اسید چرب خام سویا تركیبی است كه از خنثی سازی خلط صابون بدست آمده از روغن سویا حاصل می‌شود. این تركیب بعنوان ماده اولیه در صنعت صابون سازی و رزین سازی مصرف می‌شود.
 

ویژگی‌ها و فوائد


اسید چرب حاصل از روغن سویا از تأثیر مقادیر مناسبی از سولفوریك اسید و سدیم هیدروكسید بر خلط صابون بدست می‌آید.
 

مواد تشكیل دهنده

خلط صابون، سود، سولفوریك اسید

خصوصیات


درصد كل مواد چرب: حداقل 90
درصد رطوبت: حداكثر 5
وزن مخصوص: g/cm3 1-8/0
 

نحوة تولید

واكنش سولفوریك اسید و سدیم هیدروكسید با خلط صابون