نوع محصول

پاکسامید1 (كوكونات فتی اسید دی اتانول آمید)

نام برند

-

موضع اثر


كوكونات دی اتانول آمید بعنوان یكی از اجزای سازنده در مایعات ظرفشوئی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 

ویژگی‌ها و فوائد


 كوكونات دی اتانول آمید به عنوان سورفكتانت نانیونیك در فرمولاسیون مایعات ظرفشوئی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بطور كلی در پاك كنندگی آنها نقش دارد.
 این ماده به عنوان پایدار كننده كف در ساخت مایعات ظرفشوئی مصرف می‌شود. 
 

مواد تشكیل دهنده

روغن نارگیل، دی اتانول آمین و سدیم متوكساید

خصوصیات


شكل ظاهری: مایع ویسكوز كهربایی
درصد آمین آزاد (برحسب دی اتانول آمین): حداكثر 5
‌pH (محلول 1%): 11-9
درصد رطوبت: حداكثر 5/0
 

نحوة تولید


این سورفكتانت از واكنش بین روغن نارگیل و دی اتانول آمین در مجاورت كاتالیست سدیم متوكساید حاصل می‌شود.