نوع محصول

پاکسامید2 ( پالم كرنل دی اتانول آمید )

نام برند

-

موضع اثر


پالم كرنل دی اتانول آمید به‌ عنوان یكی از اجزای سازنده در مایعات ظرفشوئی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 

ویژگی‌ها و فوائد


 پالم كرنل دی اتانول آمید به عنوان سورفكتانت نانیونیك در فرمولاسیون مایعات ظرفشوئی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بطور كلی در پاك كنندگی آنها نقش دارد.
 این ماده بعنوان افزایش دهنده كف و پایدار كننده كف در ساخت مایعات ظرفشوئی مصرف می شود. 
 

مواد تشكیل دهنده

روغن پالم كرنل، دی اتانول آمین و سدیم متوكساید

خصوصیات


شكل ظاهری: مایع ویسكوز كهربایی
درصد آمین آزاد (برحسب دی اتانول آمین): حداكثر 5
‌pH (محلول 1%): 11-9
درصد رطوبت: حداكثر 5/0
 

نحوة تولید


این سورفكتانت از واكنش بین روغن پالم كرنل و دی اتانول آمین در مجاورت كاتالیست سدیم متوكسید حاصل می شود