نوع محصول

گليسيرين

نام برند

-

موضع اثر


گليسرين بدليل داشتن خصوصيات خاص فيزيكي و شيميائي و با توجه به درجه خلوص آن در صنايع شيميائي، داروئي، بهداشتي و رزين سازي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
 

ویژگی‌ها و فوائد


 گليسرين يك مايع ويسكوز بدون رنگ و بو مي‌باشد كه به هر نسبتي در آب حل مي‌شود.
 اين تركيب بعنوان محصول جانبي در بخش صابون سازي توليد مي‌شود كه پس از انجام مراحل خالص سازي مجدداً در فرآيند توليد بعضي از فرآورده‌هاي بهداشتي و ساير صنايع مورد استفاده قرار مي‌گيرد. 
 

مواد تشكیل دهنده

آب صابون يا آب گليسيرين، كلريدريك اسيد، آلومينيم سولفات يا فريك كلرايد، كربن فعال

خصوصیات


 شكل ظاهري: مايع شفاف
ضريب شكست: 475/1-470/1
درصد خلوص: حداقل 98
 

نحوة تولید

اين تركيب بعنوان محصول جانبي از فرآيند صابون سازي بازيافت مي‌شود.