• چه مراحلی را برای نیل به پا ک کنند گی بالا درحین شستشوی البسه پیشنهاد می کنید ؟

 

مراحل فوق برای حصول بهترین نتیجه پاک کنندگی پیشنهاد می شود:

البسه را قبل از شستشوجدا کنید ورنگهای مشابه را با هم شستشو دهید.

لکه های مشهود را با لکه براز بین ببرید.

همیشه از دستور العمل شستشو قید شده بر روی لیبل پیروی کنید.

از گرمترین آب که به پارچه صدمه نمی زند استفاده نمایید ( برای مطمئن شدن، برچسب مراقبت از پارچه رابرروی لباس چک کنید).

ماشین را به طور مناسب پر نمایید. در صورت استفاده از ماشین لباسشویی نیمه اتوماتیک، اول آب را در داخل آن پر کرده ، پودر اضافه نموده و بعد لباسها یتان را اضافه کنید . در ماشین لباسشویی کاملا اتوماتیک اینکارخودبخود صورت می گیرد.

در هنگام شستشوی با دست ،ابتدا لگن را از آب پر کرده، پودر اضافه نموده وپس از حل شدن، لباسها یتان را اضافه کنید .

همیشه از مقدار پیشنهاد شده شوینده استفاده کنید. اگر شما دارای آب خیلی سخت ،بار زیاد ،چرکهای سنگین ویا ماشین لباسشویی با ظرفیت بالا هستیداز مقادیر بیشترماده شوینده استفاده کنید.

ماشین لباسشویی و یا خشک کن را بیش از حد ظرفیت آن پر نکنید.

 

 • چه عواملی موجب چسبیدگی استاتیک(الکتریسیته ساکن) میشود و چگونه می توان از آن جلوگیری کرد ؟

           

چسبیدگی استاتیک ،الکتریسیته ساکن است و به وسیله انتقال الکترون از یک پارچه به پارچه دیگر ایجاد می شود.این بارهای ساکن وقتی که پارچه های متفاوت، بویژه مصنوعی به هم دیگرمالش داده شده و الکترونها تبادل شوند،ایجاد می گردد.

علاوه براین عملکرد چرخشی خشک کن و همینطورمحیط بارطوبت پایین در انتهای چرخه خشک کن، هر دو می تواند چسبیدگی استاتیک ایجاد نماید .

مواردزیر جهت کاهش چسبیدگی استاتیک توصیه می شود:

دمای درست خشک کن و زمان مناسب خشک کردن را طوری انتخاب کنید که پارچه های خشک نتوانند در مجاورت یکدیگر در یک خشک کن داغ مالش داده شوند.

البسه کتان و مصنوعی را در خشک کن در کنار هم قرار دهید(البسه سنتزی بیشترالکترون تولید می کنند).

درهنگام پوشیدن لباسها بر روی هم توجه به این نکته ضروری مهم است که کلیه لباسها با نرم کننده البسه نرم شود،زیرا البسه عاری از استاتیک (بار ساکن)به پارچه های دیگرکه بار ایجاد می کنند می چسبد .

 

 •  چرا بعد از شستشو،بعضی لباسها بوی بد می دهند ؟

           

اگر پارچه ها دارای چرک سنگین باشند (مثل البسه کار و لباسها ی لکه دار با انواع مشخص ازلکه های غذایی) و برای مدت طولانی قبل از شستشو خیسانده شده باشند،بوی بسیار بدی می تواند ایجاد شود،بویژه وقتی که محلول خیساندن سرد شده باشد.علاوه بر این اگراز میزان نا کافی از شوینده برای شستشوی البسه استفاده شود،چرک پارچه هابطور كامل برداشته نشده و در محلول شستشو باقی می ماند.این چرک می تواند روی پارچه نشست کند و منتهی به بدبویی لباس شود.بیش از حد پر کردن ماشین لباسشویی از لباس نیز می تواند در ایجاد این مشکل موثرباشد.

باقیماندن البسه مرطوب در ماشین لباسشویی، خشک شدن لباس روی بند در محیط بسیار مرطوب ویاخشک نشدن کامل البسه توسط ماشین هم میتواند ایجادکننده بوی بد باشد.

شستشوی مجدد با آب گرمی که برای شستشوی البسه ایمن باشدواستفاده از میزان شوینده توصیه شده می تواند این بو را حذف کند.البته استفاده ازنرم کننده های معطر لباس نیز رخت را خوشبو می کند.

 

 • چگونه می توان از کمرنگ شدن البسه مشکی در حین شستشو جلو گیری کرد ؟

           

حفظ كیفیت ظاهر پارچه های سیاه به صورتهای زیر ممکن است :

ازمایع لباسشویی البسه مشکی که برای حفظ رنگ پارچه های مشکی و تیره طراحی شده استفاده کنید.

اگرالبسه مشکی فقط کمی چرک شده است آنها را در بارکم ماشین لباسشویی و یا بطور جدا گانه به صورت دستی بشویید.

از شوینده ملایم استفاده کنید و از استفاده مقادیر زیاد شوینده اجتناب کنید .

شوینده های سخت وخشن مانند پودرها برای رنگ لباس مضر هستند.حتی المقدور از این شوینده ها استفاده نشود.

از ماندن لباس به مدت طولانی در خشك كن اجتناب نمایید . گرمای خشک کن البسه را کهنه می کند پس لباسها را وقتی هنوز اندکی مرطوبند در بیاورید.

 

 •  چگونه می توان لباسها ی سفید را سفید ترو البسه رنگی را نو تر نگه داشت ؟

 

استفاده ازدترجنت به مقدار خیلی زیاد / خیلی کم ، آبکشی ناکافی و استفاده از دمای اشتباه آب باعث می شود تا البسه شفافیت و درخشندگی شان را از دست بدهند.

دستورالعمل میزان مصرف را دقیقاٌ مطالعه وبه آن عمل نمائید.

اگرماشین لباسشویی خیلی پر باشد ،مالش و سا ییدگی روی البسه بوجود می آید که رنگ پارچه رامات وکدر می کند. بنابراین هیچ وقت ماشین را بیش از ظرفیتش پر نکنید و از میزان درست آب برای ظرفیت ماشین استفاده کنید .

برای انتخاب دمای مناسب آب از دستورالعمل های مراقبت از پارچه روی لیبل البسه پیروی کنید.

استفاده متناوب از بلیچ مناسب البسه (بلیچ های کلرینه واکسیژندار بسته به نوع پارچه) و یا کمک کننده های شستشو می تواندبه درخشان شدن پارچه ها کمک کند.بعضی او قات تعویض نوع دترجنت هم ممکن است مفیدباشد . بسیاری از البسه بعدازشستشو دارای اپتیکال برایتنر یا عوامل سفید کننده فلوئورسنت هستند که توسط شوینده بر روی پارچه می نشیند و به درخشان کردن رنگ ها کمک می نماید.

 

 • شوینده های آنزیم دار چه ترکیباتی هستند ؟

 

شوینده های آنزیم دار شوینده هایی هستند که حاوی آنزیم های ویژه ای اند و برای حذف لکه های خاص طراحی شده اند . آنزیم ها نوعی پروتیین هستند که قادرندانواع لکه های پروتیینی،قندی یاچربی را بشکنند .

4 نوع آنزیم در شوینده ها استفاده می شود:

پروتئاز: این نوع آنزیم برای حذف لکه های پروتیینی مانند خون ،تخم مرغ،شیروگیاهان به کار می رود.

لیپاز: این نوع آنزیم برای حذف لکه های روغنی مانند کره، روغن،آب گوشت ومواد آرایشی مورداستفاده قرارمی گیرد.

آمیلاز: این آنزیم لکه های نشاسته ای ناشی از سیب زمینی، آب گوشت،برنج و شکلا ت را حذف می کند. در بیشتر موارد این لکه ها به آسانی قابل دیدن نیستند. اگر لکه های نشاسته ای حذف نشوند میتوانند به عنوان چسب برای چرک ها و لکه های دیگر عمل کنند و پارچه را لکه دارنمایند.

سلولاز : این آنزیم با سه نوع آنزیم ذکر شده در بالا تفاوت دارد زیرا سلولاز بر روی لکه عمل نمی کند بلکه بر روی الیاف پارچه عمل می کند. سلولاز بر روی الیاف سلولزی (پنبه) موثر است و توانایی آنرا دارد که میکروفیبریلها ی الیاف پنبه ای روی پارچه را حذف کند. بنا براین سلو لاز فوائدی از قبیل جلو گیری از تشکیل پرز ،تغییر رنگ پارچه، نرم کردن البسه،صیقل دادن سطوح وحذف چرک های ذره ای را فراهم می آورد .

           

 • چرادمای آب شستشو بسیار مهم است ؟

  

شستشوی موفقیت آمیز به تعادل 3 نوع از انرژی برای حذف موثر چرک ازروی پارچه ها بستگی دارد. این سه دسته انرژی عبارتند از:

انرژی گرمایی: که توسط آب داغ یا ولرم تامین می شود .

انرژی مکانیکی : که بوسیله عملکرد تکان و چرخش ماشین بوجودمی آید.

انرژی شیمیایی : که به وسیله شوینده البسه(اعم از مایع یا پودر لباسشویی) تامین می شود.

اگر در هر یک از سه مورد بالا انرژی کاهش یابد (بوسیله کاهش دمای آب ، میزان شوینده و یا میزان تکان خوردن ماشین) به منظور رسیدن به میزان پاک کنندگی مطلوب، بایستی یکی از ورودی های دیگر انرژی افزایش یابد تا تعادل کل سیستم شستشوحفظ شود.    

           

 •  بهترین دمای شستشو برای رسیدن به پاک کنندگی مناسب چیست ؟

         

انتخاب آب سرد ، ولرم یا گرم برای یک بار(ظرفیت ) شستشو بستگی به فا کتورهای زیردارد :

میزان و نوع چرک،نوع پارچه(مقاومت پارچه در مقابل رنگ پریدگی )و مهمتراز همه توجه به تو صیه های قیدشده روی برچسب های مراقبت از پارچه ولباس

          

 •  چه نوع شوینده ای را بایستی استفاده نمود ؟

         

تمام شوینده های البسه(اعم از مایع یا پودر لباسشویی) را می توان در آب سرد،ولرم و یا گرم استفاده کرد . هر چند که اثر شوینده وقتی که دمای آب کم شود کاهش یابد (حتی برای محصولاتی که استفاده در آب سرد بر روی بسته بندیشان قید شده است).

 

 • چه میزان ازشوینده برای هر بار شستشو لازم است ؟

           

میزان شوینده بستگی به سختی آب و میزان چرک روی البسه شما دارد. آب نرم به میزان شوینده کمتری نسبت به آب سخت نیاز دارد .بدیهی است هر چه البسه چرک تر باشد میزان شوینده بیشتری مورد نیاز است.مهمترازهمه اینکه به نحوه مصرف قیدشده روی بسته بندی شوینده برای راهنمایی مراجعه کنید. اگر کف زیادی در انتهای چرخه شستشو باقی بماند احتمالا میزان شوینده نامناسب انتخاب شده است.

 

 • تست پایداری رنگ چیست ؟

           

قبل از شروع شستشو ،مهم است که تعیین کنید که آیا لباس تان در مقابل رنگ پریدگی مقاوم است یا نه .

لیبل مراقبت از لباس تان را چک کنید و تست پایداری رنگ را به صورت زیر انجام دهید .

ناحیه کوچکی از لبه لبا س و یا داخل درز (شکاف) آنرا با آب مرطوب کنید . سپس یک تکه پارچه سفید را روی آن اطو بزنید . اگر هر گونه لکه رنگی روی پارچه سفید ایجاد شده باشد، رنگ البسه پایدار نیست (فاقد رنگ ثابت).

 

 • چگونه می توان البسه ای که رنگشان ثابت نیست (رنگشان در حین شستشو پس داده می شود ) را شست ؟

 

این دسته از لباسها را به طور جدا گانه در آب سرد بشویید و سریع بدون خیساندن آبکشی نمایید.

                  

 • آیا پارچه ها و البسه های رنگی نسبت به شستشو با بلیچ های اکسیژن دارحساسند ورنگشان از بین میرود ؟

           

بایستی ابتدا تست پایداری رنگ را انجام داد. بعضی محصولات مانند لکه برهای مایع و پودری سپید حاوی بلیچ هستند، Color-Safe های یعنی لکه بری را بدون رنگبری انجام می دهند و هیچگونه آسیبی به البسه رنگی وارد نمی كنند.

بعضی از البسه با موادی رنگ شده اند که حتی به بلیچ های محافظ رنگ نیزحساسند وروی لیبل آنها قید شده است که اصلا از بلیچ استفاده نشود.

اگر شما مطمئن نیستید تست زیر را انجام دهید :

خمیری از لکه بر و آب درست کنید . مقدار کمی از این خمیر را روی فسمت غیر قابل مشاهده البسه تان(مانند لبه یا درز) قرار داده و بگذارید شب بماند. خمیر را با دقت بردارید. اگر هر گونه رنگی از بین رفته باشد ،رنگ ناپایدار است و پارچه نبایستی با محصول حاوی بلیچ اکسیژندار خیسانده و یا شسته شود.

به هیچ وجه از بلیچ های کلرینه مانند وایتکس استفاده نکنید زیرا آنها به راحتی رنگ پارچه را از بین میبرند.