فرایند آشنایی با تولید مایع ظرفشویی

 

شمای كلی فرایند:

 

 

 

 

 

انبار مواد اولیه 1:

این بخش شامل مخازنی از جنس استیل 316 است كه برای ذخیره‌سازی سود، اسیدسولفونیک و دی‌اتانول آمین مورداستفاده قرارمی گیرد.

 

 

 

 

انبار مواد اولیه 2:

این انبار برای نگهداری مواد شیمیایی كه در ساخت مایع ظرفشویی بكار می روند (لیترون و...) استفاده می شود.

 

انبار مواد اولیه 3:

شامل كلیه لوازم بسته بندی محصول (كارتن و... ) است.

 

اتاق ساخت و گرمخانه:

در این مكان مواد شیمیایی مورد نیاز توزین شده و به منظور كاهش ویسكوزیته گرم می‌شوند و سپس توسط پمپ به میكسر ساخت انتقال می یابند.

 

 

 

سیستم‌های توزین مایعات (Batcher ):

مواد اولیه موجود در انبار مواد اولیه 1 توسط پمپ به داخل بچر منتقل شده و پس از توزین توسط سیستم‌های كامپیوتری به داخل میكسر ساخت منتقل می‌شوند.

                                                                                 

 

 

میكسر ساخت:

مواد انتقال داده شده از انبار مواد اولیه 1و2در داخل میكسر تركیب شده و پس از كنترل آزمایشگاه به مخازن ذخیره انتقال داده می‌شوند.

 

 

 

 

مخازن ذخیره محصول:

مخازن از جنس استیل برای ذخیره سازی محصول برای مدت زمان حداقل 8 ساعت مورداستفاده قرارمی گیرندتا حباب هوابه تدریج ازآن خارج شود.

 

 

 

دیلی تانك:

مایع داخل مخازن ذخیره محصول برای بسته بندی به دیلی تانك منتقل می شود.

 

ماشین‌های بسته بندی:

مایع داخل دیلی تانك به دستگاه پركن انتقال یافته و در بطری‌های با ظرفیت‌های مختلف بسته بندی می‌شوند.