کنترل کیفیت محصولات از طراحی تا تولید

 

شركت پاكسان با بیش از 40 سال سابقه در تولید انواع شوینده و محصولات واسطه ای دارای یكی از مجهزترین آزمایشگاه‌های تحقیق و توسعه و كنترل كیفیت در صنایع شوینده است.

كنترل كیفیت در پاكسان امری است كه با تك تك فعالیتها عجین شده است . كنترل كیفیت در دو بخش انجام می پذیرد:

 

1- كنترل كیفیت محصول درهنگام طراحی

2-كنترل كیفیت در حین تولید

 

فرایند كنترل كیفیت از همان ابتدای طراحی یك محصول جدید آغاز می شود . كنترل كیفیت تنها به معنای دستیابی به محصول با كیفیت مطابق با خواسته مشتری و تطابق با استانداردهای ملی و بین المللی نیست، استفاده از فرایند با كیفیت و استفاده از مواد سازگار با محیط زیست و دستیابی به قیمت بهینه نیز بخشی از این فرایند است.

از همان ابتدا كه جرقه تولید محصول جدید زده می شود پس از امكان سنجی‌ها، فعالیت طراحی محصول جدید آغاز می شود . پس از مطالعه منابع مختلف و انتخاب مواد اولیه، فرمولاسیون های مختلف تهیه می شود.سپس كارایی فرمولاسیون تهیه شده موردسنجش قرارگرفته و از میان فرمولاسیون های مختلف نمونه های با كارایی مناسب انتخاب می شود . پس از اخذ نظر مصرف كنندگان و بررسی آنها انتخاب صورت می گیرد. در برخی از موارد این فرایند چند بار تكرار می گردد. در نهایت فرمولاسیونی كه هم در تست كارایی آزمایشگاه و تست كارایی مصرف كنندگان امتیاز مناسبی را اخذ كرده باشد انتخاب می شود . در این زمان ویژگیهای شیمیایی و فیزیكی محصول مورد نظر اندازه گیری می شود و بر این مبنا استانداردهای داخلی جهت انجام تست های كنترل كیفیت تدوین می شود.

به این ترتیب محصولی كه برای اخذ مجوزهای رسمی شامل پروانه ساخت وزارت بهداشت و درمان ارسال می شود دارای اطلاعاتی در زمینه مواد شیمیایی مصرفی، فرمولاسیون و تست های شیمیایی است. پس از اخذ مجوز از وزارت بهداشت و درمان و تولید آزمایشی ، محصول به تولید انبوه می رسد و در واحد تولید بر اساس دستورالعمل های تدوین شده تولید می گردد .البته قبل از تولید انبوه محصول ،استانداردهای داخلی محصول شامل فرمولاسیون ها و استانداردهای شیمیایی به واحد آزمایشگاههای كنترل كیفیت ارسال می شود .

كنترل كیفیت حین تولید از این زمان آغاز می شود و تمام فرایند را از ابتدا یعنی از مرحله اخذ مواد اولیه تا تولید و بسته بندی محصول تحت پوشش قرار می دهد .

مواد اولیه مصرفی در محصول بر طبق استانداردهای مدون خریداری می شوند و در محل شركت قبل از تحویل به انبارها در آزمایشگاههای كنترل كیفیت مورد آزمایش قرار می گیرند.

محصول ساخته شده در حین تولیدنیز از نظر رسیدن به شاخص های فرمولاسیون مورد آزمایش قرار می گیرد و پس از تولید محصول مطابق با استانداردهای ملی و داخلی بسته بندی می شود. برای اطمینان از ارایه محصول با كیفیت مطلوب و مطابق با استاندارد ، در حین بسته بندی نیز نمونه برداری و آزمایش انجام می شود.

با توجه به اینكه شركت پاكسان و شركتهای وابسته دارای سیستم مدیریت كیفیت هستند كلیه مدارك و سوابق آزمایشات نگهداری می شود و نمونه برداری ها و آزمایشات دقیقاً مطابق با فرایندهای تعریف شده انجام می گیرد.

نوع آزمایشهای كنترل كیفیت بر مبنای استانداردهای ملی و نوع پارامترهای مورد نظر انجام می شود .

كنترل كیفیت محصول به اینجا ختم نمی شود و برای محصولات موجود در انبار نیز دوره نگهداری و دوره بازرسی و كنترل و آزمون تعریف شده است و در فواصل زمانی معین از تولیدات موجود در انبارهای شركت و شركتهای توزیع كننده ، نمونه برداری و آزمایش صورت می گیرد.

در عین حال واحد بازاریابی شركت در ارتباط مستقیم با مصرف كنندگان بوده و هرگونه نظر و خواسته آنها را به واحدهای مربوطه مانند كنترل كیفیت و تحقیق و توسعه منتقل می نماید و پس از اخذ جواب و بررسی نتایج به مصرف كنندگان اعلام می شود . ارتباط با مشتریان تنها به بررسی شكایات محدود نمی شود و هرگونه سوال مربوط به مصرف محصولات نیز در صورت تماس مصرف كنندگان قابل پاسخگویی و پیگیری است.